Завдання вивчення курсу полягає у здобутті теоретичних знань та практичних умінь, навичок щодо організації, методики та техніки проведення контролю виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства.