Метою вивчення електрообладнання та засобів автоматизації сільськогосподарської техніки є формування системи знань про електрообладнання сільськогосподарських виробничих установок, що забезпечує механізацію і автоматизацію виробничих процесів, а також призначення, будову і принцип роботи автоматичних систем контролю і управління сучасних мобільних сільськогосподарських машин.