Мета навчальної практики – оволодіння знаннями з призначення, будови, технологічного процесу роботи та технологічного налагодження на задані умови роботи сільськогоспо­дарських машин.