Метою вивчення загальної електротехніки: є формування системи знань про принципи, закладені в основу роботи тих чи інших приладів і пристроїв. Особливу увагу необхідно звернути на датчики автоматичного контролю, оскільки вони є необхідною частиною багатьох сільськогосподарських машин.


Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» є надання знань, умінь, компетенцій практичного володіння іноземною мовою в сферах  професійного та ситуативного спілкування в усній та письмових формах, перекладати з іноземної мови на рідну тексти фахового характеру та бути спроможним оволодіти новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.