Сучасний спеціаліст повинен майстерно володіти основами технологічних процесів виробництва продукції рослинництва і вміти визначати шляхи і можливості їх удосконалення. Дисципліна "Точне землеробство" (ТЗ) є логічним завершенням та підсумовуванням знань набутих слухачами при вивченні всього курсу передбаченого планом підготовки спеціалістів у галузі механізації сільськогосподарського виробництва.

Мета та завдання навчальної практики

Основним завданням практики є закріплення теоретичних  знань з технології ремонту машин і обладнання агропромислового виробництва, а також надання можливості на їх базі отримати навички по самостійному виконанні практичних робіт, що  пов’язані  з відновленням працездатності складових частин машин і обладнання, що працюють в умовах сільського господарства. Крім того студенти під час практики засвоюють елементи раціональної організації праці і  виробничої дисципліни.