Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» є надання знань, умінь, компетенцій практичного володіння іноземною мовою в сферах  професійного та ситуативного спілкування в усній та письмових формах, перекладати з іноземної мови на рідну тексти фахового характеру та бути спроможним оволодіти новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела. 

Мета навчальної практики – оволодіння знаннями з призначення, будови, технологічного процесу роботи та технологічного налагодження на задані умови роботи сільськогоспо­дарських машин.