Метою вивчення дисципліни є надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.


Завдання вивчення курсу полягає у здобутті теоретичних знань та практичних умінь, навичок щодо організації, методики та техніки проведення контролю виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства.